Podczas każdego wydarzenia z cyklu „Wyścig po zdrowie” uczestnicy mogą wykonać bezpłatny pomiar ciśnienia. Dlaczego warto wykonać diagnostykę?

Podczas każdego wydarzenia z cyklu „Wyścig po zdrowie” uczestnicy mogą wykonać bezpłatny pomiar ciśnienia. Dlaczego warto wykonać diagnostykę?

Nadciśnienie tętnicze jest bardzo częstą chorobą cywilizacyjną, czyli taką, która występuje w krajach i społeczeństwach wysoko rozwiniętych. Choroba jest o tyle podstępna, że przez dłuższy czas może nie dawać żadnych niepokojących objawów, przez co rozwija się „po cichu” i pozostaje nieleczona. Jeśli u chorego występuje łagodne nadciśnienie oraz brak jest czynników ryzyka, to leczenie polega na zmianie stylu życia. Leczenie farmakologiczne zaś wdraża się, jeśli podjęte dotychczas działania nie przynoszą efektów.

https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/nadcisnienie-tetnicze-przyczyny-objawy-i-leczenie-nadcisnienia,6222,n,192