Polski Czerwony Krzyż współpracuje z Wyścigiem po Zdrowie

Polski Czerwony Krzyż współpracuje z Wyścigiem po Zdrowie

Obchodzący stulecie istnienia Polski Czerwony Krzyż będzie jednym z partnerów Wyścigu po Zdrowie. Najstarsza organizacja humanitarna w Polsce będzie miała swoje specjalne stanowisko na rodzinnych piknikach, na których instruktorzy PCK będą uczyć zasad udzielania pierwszej pomocy.

Polski Czerwony Krzyż działa nieprzerwanie od 1919 roku. Zgodnie z misją stowarzyszenie pomaga ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych i innych kryzysów w kraju i zagranicą.

Polski Czerwony Krzyż realizuje rozmaite zadania z obszaru ratownictwa – Grupy Ratownictwa PCK, które włączone są do jednostek Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego, dbają o bezpieczeństwo, a instruktorzy pierwszej pomocy uczą zasad jej udzielania. PCK uczy także zasad humanitarnych i podstaw międzynarodowego prawa humanitarnego, popularyzuje honorowe krwiodawstwo i organizuje akcje krwiodawstwa. Dodatkowo organizuje zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, aktywizuje seniorów i promuje integrację międzypokoleniową. Wśród działań PCK warto podkreślić również opiekę nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

 W tym roku Polski Czerwony Krzyż jako partner społeczny Lang Team zwiększył swoją obecność i zaprezentuje się nie tylko podczas 76. Tour de Pologne UCI World Tour, ale także podczas innych imprez organizowanych przez Lang Team, w tym Wyścigu po Zdrowie. Podczas każdego pikniku na specjalnym stoisku PCK będzie można poznać zasady udzielania pierwszej pomocy i dowiedzieć się szczegółów na temat innych działań Polskiego Czerwonego Krzyża, w tym akcji promujących krwiodawstwo.

Pierwszy Wyścig po Zdrowie odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia na Stadionie Narodowym podczas Bike Expo.